2010 m. rugpjūčio 19 d., ketvirtadienis

Rugpjūčio 19-oji Pasaulinė Humanitarinė diena!

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (prieš 91-rius metus įkurta Kaune) jau 91-rius metus vykdo humanitarinę misiją Lietuvoje, teikdama pagalbą socialiai pažeidžiamiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų, skatindama pagarbą žmogui nepriklausomai nuo jo tautybės, rasės, tikėjimo, lyties, seksualinės orientacijos ar politinių pažiūrų.


Dėkojame visiems už pagalbą ir paramą puoselėjant humanitarines vertybes!


Raudonasis Kryžius propaguoja humanitarinę teisę ir humanizmo idėją. Jeigu jums šios idėjos artimos, tapkite Raudonojo Kryžiaus Kauno komiteto NARIU.


Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu ar joms grasina žmonės ar gamta.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą