2014 m. vasario 27 d., ketvirtadienis

Kvietimas į visuotinį Kauno skyriaus narių susirinkimą

Pranešame, kad šių metų kovo 14 d. 17 val. UAB „Pirmas žingsnis“, Raudondvario pl. 150, konferencijų salėje, įvyks LRKD Kauno skyriaus ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkės:
17.00 - 17.15 Dalyvių registracija.
17.15 – 17.25 LRKD Kauno skyriaus visuotinio narių susirinkimo atidarymas. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsavimo komisijos rinkimai.
17.25 – 17.45 LRKD Kauno skyriaus veiklos ir finansinė ataskaita, narių pasisakymai.
17.45 – 17.55 Svečių pasisakymai.
17.55 – 18.10 Diskusijos aktualiais klausimais
18.10 – 18.20 Skyriaus veiklos planas 2014 metams.
18.20 LRKD Kauno skyriaus visuotinio narių susirinkimo uždarymas.


Kauno skyriaus sekretorė Neringa Urbonė

2014 m. vasario 16 d., sekmadienis

Aš skautas ir aš galiu padėti


2014 m. vasario 16 dieną LRKD Kauno skyrius vykdė renginį „Aš skautas ir aš galiu padėti“. 

Skyriaus nariai Neringa Urbonė ir Dainius Urbonas aplankė Kauno Šv. Mato gimnazijoje susibūrusį gausų mažųjų skautų būrį. Skyriaus sekretorė pristatė vaikams Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos veiklą, mažieji skautai savo ruožtu atrado bendrų darbų ir siekių savo ir LRKD veikloje. 
D. Urbonas papasakojo vaikams apie galimybes saugiai padėti kitiems, mokė pirmos pagalbos subtilybių, dalinosi su vaikais savo patirtimi. 

Renginio pabaigoje mažiesiems skautams buvo suorganizuota viktorina, siekiama išsiaiškinti, kaip vaikai įsisavino informaciją, kaip jie suvokia žodžio „pagalba“ sampratą, bei aktyviausiems ir drąsiausiems buvo įteikti diplomai bei mažos, LRKD įsteigtos, atminimo dovanėlės. 


Renginio tikslas: Supažindinti vaikus su LRKD veikla, skatinti nepasimesti sudėtingose situacijose, sugebėti pagelbėti sau ir savo artimui, papuolusiam į bėdą.