APIE MUS

Akcija „Humanizmo galia“
Šis puslapis yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau – Draugija) Kauno skyriaus narių ir savanorių dienoraštis, kuriame pateikiami Draugijos veikloje patirti įspūdžiai, be nutylėjimų. 

Dienoraščio atsiradimo būtinybę lėmė 2011 m. vasario 3 d. skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusio Draugijos pirmininko Konstantino Romualdo Dobrovolskio akiplėšiškas ir veidmainiškas melas – neva Kauno skyrius laikotarpyje nuo 2009 m. spalio 5 d. iki 2011 m. vasario 3 d. nevykdė veiklos, kurio melą toleravo abejotinos moralės Draugijos vyriausiosios valdybos nariai: Angelė Danutė Čepėnaitė; Audronė Vareikytė; Nijolė Bielinienė; Romualdas Algimantas Rimdeika; Rūta Skyrienė; Vida Žvirblienė ir Viktoras Burbulis, taip pat melą toleravo nusikaltėlė, skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusi Draugijos generalinė sekretorė Gražina Jevgrafovienė, melagė ir abejotinos moralės visad įtartinai išsišiepusi Lina Laurinavičiūtė, kuri visur ir visada save pristato kaip teisininkė (mūsų nuomone, labai prasta teisininkė). 

Prisimintina, kad Sovietinė valdžia, siekdama nuneigti Lietuvos valstybingumą ir jos istoriją, perrašinėjo Lietuvos istoriją, keitė istorinių pastatų paskirtį, vienas iš pavyzdžiui: iš Senųjų Kauno kunigaikščių rūmų padarė Kauno psichiatrinę ligoninę, kuri šiai dienai nebe veikia. 

Akcija „Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų“
Siekiant, kad tokie kaip pirmai paminėti „personažai“ nenuneigtų ir neperrašytų tikrąją Draugijos ir jos Kauno skyriaus veiklos istoriją, taip pat siekiant pasidalinti patirtais įspūdžiais dalyvaujant Draugijos veikloje, pasidalinti įžvalgomis apie šių dienų aktualijas susijusias su Draugija, pradedama rašyti dienoraštį. Šią iniciatyvą palaiko ir asociacija „Idėja Kaunui“. 

Pažymėtina, kad nuo 2009 m. spalio 5 d. Draugijos Kauno skyriaus veikla buvo aprašoma Kauno skyriaus narių ir savanorių sukurtame internetiniame puslapyje „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyrius“, kurios visa informacija bus perkelta šį dienoraštį. 

*** 

Draugija – viena didžiausių tarptautinių humanitarinių savanoriškų organizacijų veikianti Lietuvoje nuo 1919 m. sausio 12 d. (įkurta Kaune), o pasaulyje nuo 1863 metų. Draugija padeda sunkiai besiverčiantiems žmonėms, socialinėje atskirtyje esantiems žmonėms, slaugo vienišus, sergančius pagyvenusius žmones, supažindina su humanitarine teise bei skatina humanizmą. 

Šiuo metu negalima tiksliai pasakyti kiek Draugijoje yra iš viso narių (savanorių), kadangi Draugija, mūsų nuomone, sąmoningai nepagrįstai nurodo daug didesnį narių (savanorių) skaičių, nei iš tikrųjų yra, tikslu, kaip manome, narių (savanorių) skaičiumi manipuliuoti visuomenę, įvairius verslo subjektus ir institucijas, įrodinėjant, kad į Draugijos veiklą įsitraukė didelė žmonių grupė. Tačiau, mums yra žinoma, kiek iš tikrųjų Kauno skyriuje yra narių (savanorių), kadangi Kauno skyriuje esančiuose dokumentuose matyti bendras Draugijos Kauno skyriaus narių (savanorių) sąrašas, prašymai įstoti į Draugiją, sumokėtas stojamasis ir metinis narystės mokestis, konkrečiai pasirašytinai dalyvavusių narių (savanorių) Kauno skyriaus visuotiniame narių (savanorių) susirinkimuose ir valdybos posėdžiuose sąrašas. 

Raudonasis Kryžius propaguoja humanitarinę teisę ir humanizmo idėją. 

nuotr. wikipedia
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Nepaisoma jokių politinių, rasinių, religinių, seksualinės orientacijos ar ideologinių skirtumų. Jokioms pažiūroms neteikiama pirmenybė. Nė vienas asmuo nelaikomas pranašesniu už kitus. Jokia įtaka ar spaudimas nepakeis šios nuostatos. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu ar joms grasina žmonės ar gamta.