2010 m. liepos 12 d., pirmadienis

Šaukiamas neeilinis Kauno komiteto visuotinis narių susirinkimas
Neeiliniame Kauno komiteto Valdybos posėdyje (LRKD 2010 m. balandžio 18 d. Nr. 100418/18-05) buvo nutarta prašyti LRKD Vyriausiosios valdybos, Pirmininko Romualdo Konstantino Dobrovolskio ir generalinės sekretorės Gražinos Jevgrafovienės pateikti Kauno komitetui kai kurių dokumentų kopijas susijusias su LRKD. Taip pat buvo prašyta tam tikri prašymai užtikrinant Kauno komiteto pinigų paskirstymo skaidrumą.

Pakartotiniame Kauno komiteto Susirinkime (2010 m. balandžio 21 d. Nr. 100421/20-06) buvo nutarta prašyti LRKD Vyriausiosios valdybos, Pirmininko ir generalinės sekretorės pateikti Kauno komitetui kai kurių dokumentų kopijas susijusias su LRKD. Taip pat buvo prašyta tam tikri prašymai užtikrinant Kauno komiteto pinigų paskirstymo skaidrumą.

LRKD generalinė sekretorė el.paštu (2010 m. liepos 12 d.) Kauno komiteto sekretoriui atsiuntė LRKD Vyriausiosios valdybos posėdžio (2010 m. birželio 30d. Nr. 9) protokolo išrašą.

Šaukiamas neeilinis Kauno komiteto visuotinis narių Susirinkimas 2010 m. liepos 22 d. 18 valandą Kauno komiteto būstinėje adresu Laisvės alėja 48-3, Kaunas.

Pridedami dokumentai:
LRKD Vyriausiosios valdybos posėdžio protokolo dalies kopija 2009 m. vasario 12 d. (2 lapai);
LRKD Vyriausiosios valdybos posėdžio protokolo išrašas 2009 m. gruodžio 10 d. Nr. 06 (1 lapas);
LRKD VI Suvažiavimo protokolo Nr. 1 išrašas 2010 m. vasario 5 d. (3 lapai);
LRKD sekretoriato pranešimas 2010 m. gegužės 26 d. dėl vykdomos aukų rinkimo akcijos nukentėjusiems nuo potvynio Lenkijoje (1 lapas);
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos skyriaus tipiniai nuostatai patvirtintų LRKD Vyriausiosios valdybos posėdyje 2010 m. birželio 30 d. Nr. 9. (5 lapai);
LRKD sąskaitos LT24 7300 0101 0044 2057 išrašas 2010-01-01 – 2010-07-02 laikotarpyje (2 lapai).

Darbotvarkė:
Dėl LRKD Vyriausiosios valdybos nutarimo 2009 m. vasario 12 d. Nr. 01.
Dėl LRKD Vyriausiosios valdybos nutarimų 2009 m. gruodžio 10 d. Nr. 06.
Dėl LRKD VI Suvažiavimo protokolo Nr. 1 išrašo (2010 m. vasario 5 d.).
Dėl LRKD sekretoriato pranešimo 2010 m. gegužės 26 d. dėl vykdomos aukų rinkimo akcijos nukentėjusiems nuo potvynio Lenkijoje.
Dėl LRKD Vyriausiosios valdybos posėdyje 2010 m. birželio 30 d. patvirtintų skyriaus tipinių nuostatų.
Dėl LRKD Vyriausiosios valdybos nutarimų 2010 m. birželio 30 d. Nr. 9.
Dėl vykdytų aukų rinkimo akcijų nuo 2004 m. iki šios dienos laikotarpyje;
Dėl LRKD sąskaitos LT24 7300 0101 0044 2057 išrašo 2010-01-01 – 2010-07-02 laikotarpyje.
PAPILDYTA 2010 m. liepos 13d.
Dėl LRKD 2004-2005 m. surinktų 2 proc. pinigų ir jų panaudojimo.
Kiti klausimai.

Visi Kauno komiteto nariai gali siūlyti darbotvarkę keisti, pildyti.


Kauno komiteto Pirmininkės įpareigotas Kauno komiteto sekretorius