2010 m. gruodžio 27 d., pirmadienis

Šaukiamas Kauno skyriaus narių susirinkimasŠaukiamas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau – Draugija) Kauno skyriaus narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) 2011 m. sausio mėn. 12 d. 17 valandą Kauno miesto savivaldybės mažojoje salėje, adresu Laisvės alėja 96, Kaunas.

Darbotvarkė:
1. Dėl <...>
2. Dėl <...>
3. Dėl slaugomų asmenų.
4. Dėl Kauno skyriaus veiklos ir finansinės ataskaitų už 2010 m. patvirtinimo.
5. Dėl Kauno skyriaus dokumentų.
6. Dėl kreipimosi.
7. Dėl Kauno skyriaus Valdybos nario išrinkimo.
8. Kiti klausimai.

Visi nariai gali siūlyti darbotvarkę keisti, pildyti.Kauno skyriaus l.e.p. sekretorė

2010 m. gruodžio 24 d., penktadienis

Sveikinimas

Šv. Kučių vakaro, šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga visiems linkime tikėjimo ir pasitikėjimo savimi, savo darbais ir kasdieniniame gyvenime supančiais žmonėmis. Nes, būtent tie žmonės, kurie kasdieniniame gyvenime supa mus, kurie pataria, kurie padeda įgyvendinti įvairias idėjas, yra tikras stebuklas. Tikras Kalėdinis stebuklas. Manome, kad mes visi turime ne po vieną, o net po keletą nuoširdžių, mylimų Kalėdinių stebuklų.

2010 m. gruodžio 6 d., pirmadienis

Organizuojama akcija „Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų“

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyrius bendradarbiaudamas su Kauno kolegija, Ringaudų jaunimo grupe ir iniciatyvine grupė LGBLT bei asociacija „Idėja Kaunui“ organizuoja akciją „Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų“.

Akcijos tikslas atkreipti dėmesį į vienišus, pagyvenusius, ligotus, sunkiai gyvenančius žmones bei skatinti savitarpio pagalbą.

Akcijos metu Kauno rajono Ringaudų apylinkėje pagyvenusiems, vienišiems, ligotiems, sunkiai gyvenantiems žmonėms bus įteiktos dovanėlės.

Dovanėles į namus dienos metu pristatys Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus, Ringaudų jaunimo grupės ir iniciatyvinės grupės LGBLT nariai gruodžio 16 dieną.

„Mes, kaip Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos nariai, siekiama padėti tiems, kam labiausiai reikia, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Todėl nusprendėme šiais metais visą dėmesį skirtį Kauno rajone pagyvenusiems, vienišiems, ligotiems ir sunkiai gyvenantiems žmonėms“ – sako Henrikas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus narys.

Olga Jodelis, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus pirmininkė, primena, kad ateinantys 2011 metai paskelbti savanorystės metais, todėl tikimasi, kad Kauno skyriaus narių, savanorių gretas papildys tie asmenys, kurie nori padėti nelaimės ištiktiems žmonėms nesitikėdami materialinės naudos sau.

Akcijos koordinatorius Asociacija "Idėja Kaunui"

2010 m. gruodžio 5 d., sekmadienis

TARPTAUTINĖ SAVANORIŲ DIENARaudonasis Kryžius propaguoja humanitarinę teisę ir humanizmo idėją.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (toliau – Draugija) – viena didžiausių tarptautinių humanitarinių savanoriškų organizacijų veikianti Lietuvoje nuo 1919 m. sausio 12 d. (įkurta Kaune), o pasaulyje nuo 1863 metų.

Gruodžio 5 d. visas pasaulis mini TARPTAUTINĘ SAVANORIŲ DIENĄ, kuri savanoriams tapo profesine (nes savanoriai labai didžiuojasi būdami savanoriais) švente. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyrius nariai minint šią dieną, susirinko pabūti kartų, pasidalinti įspūdžiais savanoriaujant, gerdami puodelį arbatos.

Sveikiname visus su tarptautine savanorio diena.

Ačiū Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus nariams ir partneriams, rėmėjams, globėjams, draugams už pagalbą vykdant savanorišką veiklą propaguojant humaniškumo idėjas.

Draugijos Kauno skyrius padeda sunkiai besiverčiantiems žmonėms, socialinėje atskirtyje esantiems vaikams, slaugo vienišus, sergančius pagyvenusius žmones, supažindina su humanitarine teise bei skatina humanizmą.

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Nepaisoma jokių politinių, rasinių, religinių, seksualinės orientacijos ar ideologinių skirtumų. Jokioms pažiūroms neteikiama pirmenybė. Nė vienas asmuo nelaikomas pranašesniu už kitus. Jokia įtaka ar spaudimas nepakeis šios nuostatos. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu ar joms grasina žmonės ar gamta.