2010 m. balandžio 18 d., sekmadienis

Šaukiamas neeilinis Kauno komiteto narių susirinkimasAntradienį, balandžio 20 d. 18 valandą, adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas, šaukiamas neeilinis Kauno komiteto narių susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Dėl prašymo LRKD generalinei sekretorei, LRKD vyriausiajai valdybai ir pirmininkui dėl gražinimo pinigų, kuriuos LRKD generalinė sekretorė neteisėtai sumokėjo bendrijai iš Kauno komiteto pinigų.
2. Dėl Kauno komiteto narių, savanorių veiklos koordinavimo, strategijos.
3. Dėl Kauno komiteto organizuojamų renginių ir pan.
4. Dėl prašymo LRKD generalinei sekretorei, LRKD vyriausiajai valdybai ir pirmininkui dėl paramos Kauno komiteto veiklai vykdyti.
5. Dėl Kauno komiteto banko sąskaitos koordinavimo.
6. Kiti klausimai.

Pranešama, kad jeigu antradienį nebus kvorumo, tai bus trečiadienį (balandžio 21 d.) 18 val. adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas, pakartotinas neeilinis susirinkimas, kuris svarstys tuos pačius klausimus.Kauno komiteto sekretorius

2010 m. balandžio 17 d., šeštadienis

Šaukiamas neeilinis Kauno komiteto valdybos posėdisPranešama, kad rytoj, paprašius penkiems iš aštuonių Kauno komiteto valdybos nariams, organizuojamas neeilinis Kauno komiteto valdybos posėdis.

Neeilinis Kauno komiteto valdybos posėdis vyks rytoj, t.y. kovo 18 d. (sekmadienį) Kauno komiteto patalpose adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas, 11:00 val.

Darbotvarkė:
1.  Dėl prašymo LRKD generalinei sekretorei, LRKD vyriausiajai valdybai ir pirmininkui dėl gražinimo pinigų, kuriuos LRKD generalinė sekretorė neteisėtai sumokėjo bendrijai iš Kauno komiteto pinigų.
2. Dėl <...>.
3. Dėl Kauno komiteto narių, savanorių veiklos koordinavimo, strategijos.
4. Dėl Kauno komiteto organizuojamų renginių ir pan.
5. Dėl prašymo LRKD generalinei sekretorei, LRKD vyriausiajai valdybai ir pirmininkui dėl paramos Kauno komiteto veiklai vykdyti.
6. Dėl Kauno komiteto banko sąskaitos koordinavimo.
7. Kiti klausimai.Kauno komiteto sekretorius

2010 m. balandžio 14 d., trečiadienis

„Raudonojo Kryžiaus humanizmas“


Henry Dunant (gimęs gegužės 8 d.) kartu su kitais žymiais Ženevos žmonėmis 1863 m. įkūrė Raudonąjį Kryžių. Visas pasaulis gegužės 8 dieną mini Raudonojo Kryžiaus dieną. Lietuvos Raudonąjį Kryžių 1919 sausio 12 d. Kaune įkūrė Rokas Šliūpas.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komitetas (toliau – Kauno komitetas) gegužės 7 dieną, 13 val. Kauno miesto savivaldybėje, organizuoja Raudonojo Kryžiaus minėjimą.
Kauno komitetas Raudonojo Kryžiaus minėjimą įsivaizduoja taip, kad per minėjimą butų ir įvairiausių žmonių prisiminimai, kalbos apie Raudonąjį Kryžių ir jo svarbą mūsų šiuolaikiniame gyvenime, bei paskelbta akcijos, kurią nuo rytojaus iki balandžio 30 d. organizuojama, rezultatai ir įteiktos padėkos akcijos dalyviams.
Akcijos „Raudonojo Kryžiaus humanizmas“ tikslas skatinti ugdymo įstaigų bendruomenę tarpusavio pagalbą esantiems šalimais žmonėms aukojant maistą (sausą davinį) ir vitaminus ar pinigėlius vitaminams pirkti. Maistas ir vitaminai bus skiriami ugdymo įstaigų (mokyklų) moksleiviams sunkiai gyvenantiems. Manome, kad jaunam organizmui, kuris jaučia maisto nepriteklių, labai svarbu gauti maistą ir vitaminų. 

Akcijos koordinatorius asociacija "Idėja Kaunui".
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu ar joms grasina žmonės ar gamta.

2010 m. balandžio 9 d., penktadienis

"Alkoholizmo ir narkomanijos problemos ir prevencija jaunimo tarpe"

Kauno miesto savivaldybė

Laisvės al. 96, Kaunas

2010-04-10

11 val.


"Alkoholizmo ir narkomanijos problemos ir prevencija jaunimo tarpe"


Lietuvos mokinių parlamentas organizuoja apskritojo stalo diskusiją „Alkoholizmo ir narkomanijos problemos ir prevencija jaunimo tarpe“ su LR Seimo nare, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininke Vince Vaidevute Margevičiene.


Darbotvarkė:

11:00 – 11:30 LR Seimo narės, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkės V.V.Margevičienės kalba. Klausimai.


11:30 – 12:20 Tarptautinė ekspertė Irutė Pranckevičiūtė: „Alkoholizmo ir narkomanijos problemos Europos Sąjungos šalyse“. Klausimai.


12:20 – 13:00 Psichologė Ieva Krivickaitė: „Jaunimo situacija Lietuvoje“. Klausimai.


13:00 – 13:45 Pertrauka.


13:45 – 14:30 Narkotikų kontrolės departamento atstovo pranešimas. Klausimai.


14:30 – 16:00 Diskusijos.Dalyvauja Kauno m. savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistės Jurgita Česnulevičienė ir Eurika Stankevičienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komiteto atstovas Henrikas, iniciatyvinės grupės "IDĖJA KAUNUI" atstovas Vaidas.2010 m. balandžio 8 d., ketvirtadienis

„Sveikatos žygis“

Kauno rajono biudžetinė įstaiga visuomenės sveikatos biuras prisidėdamas prie PSO skelbiamų iniciatyvų š. m. balandžio 7 d. organizavo PSO sveikatos dienai paminėti skirtą renginį - „Sveikatos žygį“.


Šiuo renginiu siekiama paskatinti gyventojų fizinį aktyvumą, suteikti praktinių įgūdžių teikiant pirmąją medicininę pagalbą, supažindinti su krašto istorija ir kraštovaizdžiu.


Žygio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Kačerginės seniūnijos istorija, tradicijomis, kraštovaizdžiu, išbandyti savo fizinį bei turistinį pasirengimą.


Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komiteto sekretorius Henrikas ir slaugytoja, instruktorė Danutė Repčikienė mokė žygio dalyvius pirmosios medicininės pagalbos teikimo principų.


Turistinių pietų, kuriais vaišino Kauno rajono BĮ visuomenės sveikatos biuras, metu turėjome galimybę artimiau susipažinti ir susirasti naujų draugų.


Pavalgę ir pailsėję, susirungėme velykinių margučių ridenimo varžybose, gražiausio bei stipriausio margučio rinkimuose.


Į „Sveikatos žygį“ buvo kviečiami Kauno rajono mokyklų auklėtiniai ir pedagogai, Kauno rajono ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, LKKA, KMU, LŽŪU studentai ir visus kitus galinčius ir norinčius dalyvauti žygyje.


Organizatoriai:

Kauno rajono BĮ visuomenės sveikatos biuras;

Kačerginės kultūros centras;

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komitetas.


Renginio dienotvarkė:

1130 – 1200 „Sveikatos žygio“ dalyviai renkasi Kačerginėjės poilsiavietės „Apuokynė“;

1200 – 1215 Kačerginės seniūno sveikinimo žodis;

1215 – 1230 Kačerginės kultūros centro direktorė Lina Sinkevičienė žygio dalyvius supažindina su „Sveikatos žygio“ maršrutu;

1230 – 1400 žygis Kačerginės apylinkėmis;

1400 – 1430 žygio dalyviai sugrįžta į poilsiavietę „Apuokynė“;

1430 – 1445 žygio dalyvius pasveikina Kauno rajono savivaldybės BĮ visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas Laurynas Dilys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komiteto sekretorius Henrikas Kupcikevičius;

1445 – 1500 pirmosios medicininės pagalbos mokymo pratybos;

1500 – 1530 turistiniai pietūs;

1530 – 1600 margučių ridenimo varžybos, gražiausio ir stipriausio velykinio margučio rinkimai;

1600 – 1615 diplomų įteikimas „Sveikatos žygio“ dalyviams;

1615 – 1630 poilsiavietės „Apuokynė“ sutvarkymas ir išvykimas namo.


Žygio metu aplankyti vietos:

Poilsiavietės Apuokynė, Skulptūrų parkas „Gamta ir žmogus“, Poeto V.M. Putino Kiemelis, Kačerginės pagrindinė mokykla, Prano Mašioto „Pasakų parkelis“, Kačerginės Šv. Onos koplyčia, Paminklas „Sūnums Lietuvos“, Kačerginės parkas, Nemuno pakrantė, Kačerginės biblioteka, paminklas Jonui Biliūnui, Kačerginės Biliūno aikštė, vaikų sanatorija „Žibutė“, poilsiavietės Apuokynė.


Į „Sveikatos žygį“ buvo privaloma atvykti su gera nuotaika, nusiteikus ryžtingai ir laikytis principo „nebūna blogo oro, reikalinga tik tinkama apranga“. Su savimi reikėjo turėkite tik tai, kas būtiniausia turistaujant ir gražiausių bei stipriausių velykinių margučių.


Daugiau nuotraukų galite rasti čia: Sveikatos žygis

„Kasdienė žmogaus veikla ir sąmonės pokytis globalizacijos fone“


Konferencija vyks š.m. balandžio 10 d. (šeštadienį) Kauno katedros parapijos namuose, kurie yra adresu Valančiaus g. 6 / Vilniaus g. 1, Kaune.


Dienotvarkė:

10.00-11.30 val. „Globalizacijos pasekmės politinėms ideologijoms. Ką tai reiškia krikščioniškai pasaulėžiūrai?“ (Dr. Vincentas Vobolevičius, VDU dėstytojas).

11.30-12.00 val. Kavos pertrauka.

12.00-13.30 val. „Globalizacijos įtaka gyventojų užimtumui, socialinei apsaugai ir gerovei“. (Dr. Boguslavas Gruževskis, Darbo ir soc. tyr. instituto direktorius).


Dalyvavimas konferencijoje nemokamas!


Informacijos šaltinis: Lietuvos Caritas


Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komiteto atstovai užsiregistravo į konferenciją.