2011 m. sausio 12 d., trečiadienis

Pristatomas socialinis video klipas „Atrask savyje savanorį“


Partneris: Asociacija „Idėja Kaunui“

Šaukiamas Kauno skyriaus narių pakartotinis susirinkimasŠaukiamas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau – Draugija) Kauno skyriaus narių pakartotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas) 2011 m. sausio mėn. 19 d. 17 valandą 15 min. Kauno skyriaus būstinėje, adresu Laisvės alėja 48-3, Kaunas.

Darbotvarkė:
1. Dėl <...>
2. Dėl <...>
3. Dėl slaugomų asmenų.
4. Dėl Kauno skyriaus veiklos ir finansinės ataskaitų už 2010 m. patvirtinimo.
5. Dėl Kauno skyriaus dokumentų.
6. Dėl kreipimosi.
7. Dėl Kauno skyriaus Valdybos nario išrinkimo.Kauno skyriaus l.e.p. sekretorė

2011 m. sausio 2 d., sekmadienis

Kvietimas paminėti 92-uosius Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos įkūrimo metus

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (toliau – Draugija) – viena didžiausių tarptautinių humanitarinių savanoriškų organizacijų veikianti Lietuvoje nuo 1919 m. sausio 12 d. (įkurta Kaune), o pasaulyje nuo 1863 metų.

Sausio mėn. 12 d. (trečiadienis) Kauno miesto savivaldybėje (mažojoje salėje) nuo 17 val. kviečiame paminėti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 92-uosius įkūrimo metus.

Minėjime bus aptarti nuveikti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus reikšmingi darbai visuomenei per 2010-uosius metus, pristatyti akcijos „Humanizmo galia“ rezultatai bei projektai „Atrask savyje savanorį“ ir „Pirmoji pagalba visiems“. Taip pat minėjimo metu vyks Draugijos Kauno skyriaus visuotinis narių susirinkimas.

Draugijos Kauno skyrius padeda sunkiai besiverčiantiems žmonėms, socialinėje atskirtyje esantiems vaikams, slaugo vienišus, sergančius pagyvenusius žmones, supažindina su humanitarine teise bei skatina humanizmą.

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Nepaisoma jokių politinių, rasinių, religinių, seksualinės orientacijos ar ideologinių skirtumų. Jokioms pažiūroms neteikiama pirmenybė. Nė vienas asmuo nelaikomas pranašesniu už kitus. Jokia įtaka ar spaudimas nepakeis šios nuostatos. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu ar joms grasina žmonės ar gamta.