2011 m. balandžio 19 d., antradienis

Šaukiamas Kauno skyriaus visuotinis narių susirinkimasVadovaudamiesi Asociacijų įstatymu, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau – Draugija) įstatais, šaukiame Draugijos Kauno skyriaus visuotinį narių susirinkimą 2011 m. gegužės 12 d. Kauno miesto savivaldybės mažojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaunas) 16 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Draugijos Vyriausiosios valdybos priimto nutarimo 2011 m. vasario 3 d. Dėl „LRKD Kauno skyriaus veikla 2010-2011 m.“.
2. Dėl 2010 m. Draugijos Kauno skyriaus veiklos ataskaitos.
3. Dėl 2010 m. Draugijos Kauno skyriaus finansinės ataskaitos.
4. Dėl balsavimo teisės perleidimo sutarties/įgaliojimo asmeniui atstovauti Draugijos VII Suvažiavime, kuris vyks 2011 m. gegužės mėn., ir, jeigu reikės, pakartotiniame Draugijos VII Suvažiavime.
5. Dėl pranešimo.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus nariai:

Susipažinau:
Kauno skyriaus l.e.p. sekretorė