2009 m. gruodžio 5 d., šeštadienis

Tarptautinė savanorių diena `09

"Idėja Kaunui" nuotr.
Kažkur verkia vaikas... Kažkur vienišas senolis kenčia... kažkur kažkam reikia padėti... iš ko tikėtis pagalbos? 

Raudonojo Kryžiaus judėjimo narių – savanorių tikslas ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. 

Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Raudonojo Kryžiaus judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu ar joms grasina žmonės ar gamta. 

Gruodžio 5 d. visas pasaulis mini TARPTAUTINĘ SAVANORIŲ DIENĄ, kuri savanoriams tapo Profesine (nes savanoriai labai didžiuojasi būdami savanoriais) švente. Raudonojo Kryžiaus Kauno komitetas Kauno Akropolyje 2 aukšte nemokamai matavo kraujospūdį, mokė pirmosios pagalbos pagrindus bei supažindino su savanorio svarba mūsų šiuolaikiniame gyvenime. 

Kažkur verkia vaikas... Kažkur vienišas senolis kenčia... kažkur kažkam reikia padėti... iš ko tikėtis pagalbos? 

Raudonasis Kryžiuos propaguoja humanitarinę teisę ir humanizmo idėją. Jei jums šioms idėjos yra artimos, tapkite Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno komiteto nariu – savanoriu, nes kažkur yra arčiau negu jūs manote. 

Daugiau nuotraukų galite rasti čia: „Tarptautinė savanorių diena“.

2009 m. gruodžio 1 d., antradienis

Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų

Artėjant švenčių šurmuliui, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija vykdo akciją „Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų“ ir kviečia padovanoti Kalėdinį džiaugsmą ir jaukumą seniems, vienišiems, ligotiems bei socialinėje atskirtyje gyvenantiems žmonėms. Šios akcijos metu ketinama aplankyti ir pasveikinti apie 500 šalyje, iš jų 50 Kauno mieste gyvenančių vienišų ir pagalbos reikalingų senelių. 

Akcijos idėja gimė labai natūraliai - iš pačios visuomenės poreikių. Tai buvo tarsi ryškus bendruomenės, kurioje mes gyvename, atspindys. 

Dėl susiklosčiusios demografinės situacijos, itin sumažėjus gimstamumui, Europos šalyse sparčiai vyksta visuomenės senėjimo procesas. To negalima išvengti ir Lietuvoje. Vis didesnę gyventojų dalį sudaro vyresni negu 65 metų amžiaus gyventojai t. y. 15,6 proc. LR Statistikos departamento duomenys bei demografinių rodiklių vertinimas rodo, jog ir toliau išlieka Lietuvos gyventojų senėjimo tendencijos. 

Deja, dažnai vyresniojo amžiaus žmonės išėję į pensiją tampa socialiai atskirti, išgyvena fizinę ir dvasinę negalią, o kai kurie jų savo gyvenimo vargus kenčia paskendę ligose ir visiškoje vienatvėje. 

Iš surinktų aukų (higieninių priemonių, žieminės aprangos) bei rėmėjų skirtų dovanėlių, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai paruoš 500 dovanėlių, iš kurių 50 dovanėlių paruoš Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komitetas. 

Galime pasidžiaugti, jog šią akciją sekė ir kitos socialinės iniciatyvos: Valstybės kontrolės ir komunikacijos departamento darbuotojai surinko ir į Raudonąjį Kryžių atvežė drabužių; „JCI Lietuva“ kartu su Raudonuoju Kryžiumi jau daugiau nei mėnesį vykdo akciją, kurios metu prie didžiųjų prekybos centrų (Kaune, Kauno Akropolio stovėjimo aikštelėje pirmame aukšte) visoje šalyje renkami švarūs, tvarkingi drabužiai. 

Visuomenės susidomėjimas ir aktyvus dalyvavimas šiose geros valios akcijose rodo, jog mūsų žmonės yra tikrai neabejingi svetimam skausmui. Tiesa, turime nepamiršti, jog aukojimas kitam, tai nėra vien tik atsikratymas nereikalingu daiktu, tai visų pirma užuojauta, supratimas ir pagarba žmogui, kuris Jūsų rūbą ar daiktą su dėkingumu priima. 

Juk iš tiesų, kartais reikia tiek nedaug, kad liūdesį pakeistų šypsena, kad nors akimirką pasijustum laimingesnis. Tik trupinėlio dėmesio, šilto gero žodžio, ir žinoti, kad esi kažkam reikalingas, neužmirštas...

2009 m. lapkričio 30 d., pirmadienis

Linksmos moksleivės

G. Daškus su moksleivėmis. "Idėja Kaunui" nuotr.
Šiandien, lapkričio 30 d., Kauno komiteto sekretorius Henrikas Kupcikevičius susitiko su Kauno Žiburio vidurinės mokyklos moksleivis ir pavaduotoju Gintautu Daškiu. Susitikimo tikslas buvo ne tik supažindinti su Kauno komiteto veikla, bet ir perimti iš moksleivių maisto siuntą, kurią surinko Kauno Žiburio vidurinės mokyklos moksleiviai sunkiai gyvenantiems žmonėms. 

Man patiko tai, kad susitikime dalyvavusios moksleivės buvo labai gerai nusiteikusios, daug juokėsi“, – prisiminė sekretorius H. Kupcikevičius. 

Maisto paketai išdalinti pagal sąrašą, kuriame surašytos sunkiai gyvenančios šeimos ir pavieniai asmenys. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas – ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. 

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti. 

2009 m. spalio 16 d., penktadienis

Dalyvavimas Kauno jaunimo savaitėje

Alkio dienos akcija
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komiteto nariai (savanoriai) dalyvavo Kauno jaunimo savaitė renginyje. Kauno komitetas paminėjo pasaulinę Alkio dienos akciją rinkdami mokyklose aukas, iš kurių buvo nupirkta sunkiai gyvenančių šeimų vaikams vitaminai. 

Akcijos dalyviai: Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla; Kauno „Saulės“ gimnazija; Kauno jėzuitų gimnazija; Kauno Dainavo vidurinė mokykla ir Kauno miesto gyventojai bei svečiai. 

Daugiau nuotraukų galite rasti čia: „Alkio diena“.