2010 m. vasario 21 d., sekmadienis

Šaukiamas Draugijos Kauno komiteto neeilinis SusirinkimasVadovaudamasis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau - Draugija) Įstatų 10.5.4. dalimi, šaukiamas Draugijos Kauno komiteto neeilinis Susirinkimas vasario 25 d. 18 val. adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas. Pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas, jei neįvyks susirinkimas vasario 25 d., kovo 1 d. 18 val. adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas.

Numatoma darbotvarkė:
1. Atstovo išrinkimas (žiūrėti Įstatų 6.3.7. punktą);
2. Draugijos Kauno komiteto siūlymai ir pastabos dėl Draugijos veiklos gerinimo išsakymas išrinktam atstovui, kuris turės pranešti Draugijos neeiliniame Suvažiavime vyksiančiame kovo 5 d.;
3. Kiti klausimai.

Primenama, kad visi Draugijos Kauno komiteto nariai turi teisę siūlyti siūlymus, kuriuos, jūsų manymu, Susirinkimas turėtų apsvarstyti. Siūlymus, kurie pagal Įstatus priklauso svarstyti Susirinkimui, įrašysiu į Susirinkimo darbotvarkę. Neįrašyti siūlymai ir jų argumentacija dėl jų neįrašymo bus pranešti neeilinio Susirinkimo pradžioje.

Taip pat primenama, kad Susirinkimo darbotvarkę koreguoti ar (ir) pertvarkyti galima bet kuriuo Susirinkimo metu.


Draugijos Kauno komiteto sekretorius