2010 m. vasario 21 d., sekmadienis

Dėl Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komiteto neeilinio Valdybos susirinkimoVadovaudamasis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau - Draugija) Įstatų 10.6.1. dalimi, šaukiamas Draugijos Kauno komiteto valdybos neeilinis Susirinkimas vasario 23 d. 17 val. 30 min. adresu Laisvės al. 48-3, Kaunas.

Numatoma darbotvarkė:
1. Draugijos Kauno komiteto valdybos pirmininko pavaduotojo išrinkimas.
2. Delegato patvirtinimas ir išsakymas Draugijos Kauno komiteto pozicija dėl balsavimo vyksiančiame neeiliniame Suvažiavime.
3. Draugijos Kauno komiteto Labdaros ir paramos komisijos sudarymas.
4. Draugijos Kauno komiteto Finansų komisijos sudarymas.
5. Draugijos Kauno komiteto Viešųjų ryšių vadovo paskyrimas.
6. Draugijos Kauno komiteto valdybos siūlymai ir pastabos dėl Draugijos veiklos gerinimo išsakymas Draugijos Kauno komiteto sekretoriui, kuris turės pranešti vyksiančiame Draugijos Kauno komiteto neeiliniame Susirinkime vasario 25 d.
7. Draugijos Kauno komiteto internetinio portalo domeno pavadinimo parinkimas.
8. Draugijos Kauno komiteto narės M.A. elgesio svarstymas dėl 2009 m. spalio 16 d. organizuotos akcijos „Alkio diena“ pinigų pasisavinimo bei dėl mėginimo sukčiauti (klastoti) per 2010 m. sausio 10 d. Draugijos Kauno komiteto neeiliniame Susirinkime.
9. Kiti klausimai.

Primenama, kad visi Draugijos Kauno komiteto valdybos nariai turi teisę siūlyti siūlymus dėl darbotvarkės. Taip pat primenama, kad Susirinkimo darbotvarkę koreguoti ar (ir) pertvarkyti galima bet kuriuo Susirinkimo metu.

P.S.
Prašome Draugijos Kauno komiteto narės M.A. atvykti į Draugijos Kauno komiteto valdybos neeilinį Susirinkimą, nes bus svarstomas klausimas susijęs su Jumis. Susirinkime Jūs turėsite teisę pasiteisinti dėl savo poelgio, atsakyti į Valdybos užduotus klausimus. Jūsų nedalyvavimas bus vertinimas kaip nenoras spręsti iškilusias problemas dėl jūsų elgesio ir (ar) pripažinimas, kad esate netinkamai pasielgus bei pripažinimas, kad nepripažįstate Draugijos principų ir įstatų bei įstatymų.

Todėl prašome savo argumentus dėl savo poelgių, dėl kurių Draugijos Kauno komiteto valdyba svarstys, kuriuos nurodytos Draugijos Kauno komiteto valdybos neeiliniame Susirinkimo darbotvarkės 8 klausime, surašyti ant lapo.

Jei negalėsite atvykti į Draugijos Kauno komiteto valdybos neeilinį Susirinkimą, prašome pranešti raštu, elektroniniu laišku adresu raudonaskryzius@gmail.com, apie priežastis dėl kurių negalite atvykti į Susirinkimą bei pateikti argumentus dėl savo elgesio, kurie išvardinti darbotvarkėje.


Draugijos Kauno komiteto valdybos narys, sekretorius