2010 m. vasario 26 d., penktadienis

Konferencija dėl akcijos Haitys

2010 m. sausio 14 d. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (toliau – LTKD) pradėjo akciją nukentėjusiems žmonėms nuo žemės drebėjimo Haityje paremti. Akciją buvo planuojama vykdyti iki 2010 m. vasario 17 dienos. Akcijos metu buvo renkami pinigai Kauno miesto švietimo, mokymo, medicinos, vietos savivaldos įstaigose, įmonėse, bendruomenėse bei miesto centre. Akciją Kauno mieste organizavo LRKD Kauno komitetas.

LRKD Kauno komitetas
siekė ne tik organizuoti aukų rinkimo akciją nukentėjusiems žmonėms nuo žemės drebėjimo Haityje, bet ir suburti didžiulę bendruomenę, kurią sudarytų švietimo, mokymo, medicinos, vietos savivaldos įstaigų, įmonių ir bendruomenių žmonės. Šia akcija buvo skatinamas supratingumas, neabejingumas, humaniškumas.

Kovo 4 d. (ketvirtadienis) 15 val. 30 min. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaunas) vyks konferencija, kurioje bus pristatyta organizuotos akcijos rezultatai Kaune, Lietuvoje. Taip pat bus pranešta apie nuveiktus ir planuojamus darbus Haityje likviduojant žemės drebėjimo padarinius.

Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus draugijų federacijos duomenimis, žemės drebėjimo metu labiausiai nukentėjo vakariniai Port-auPrince, Carrefour ir Jacmel miestai, kurių gyventojų populiacija siekia 2,2 mln. Nukentėjusiesiems organizuojamas laikinas apgyvendinimas, vandens sanitarija, teikiama medicininė bei psichologinė pagalba, pradėtos atstatyti ligoninės, mokyklos, gyvenamieji namai.


Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas – ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu, ar joms grasina žmonės, ar gamta.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą