2010 m. lapkričio 9 d., antradienis

Raudonojo Kryžiaus generalinė sekretorė Gražina Jevgrafvienė ir Raudonojo Kryžiaus pirmininkas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis pašalinti iš Raudonojo Kryžiaus, atšauti iš einamų pareigų
2010-11-05 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau – Raudonasis Kryžius) Kauno skyriaus valdyba sudarė busimo Raudonojo Kryžiaus Kauno skyriaus valdybos posėdžio darbotvarkę, įtraukdami klausimą „dėl Dėl generalinės sekretorės Gražinos Jevgrafvienės, pirmininko Romualdo Konstantino Dobrovolskio elgesio, atšaukimo iš einamų pareigų bei pašalinimo iš narių“.

2010-11-09 vykusiame Raudonojo Kryžiaus Kauno skyriaus valdybos posėdyje, svarstant klausimą „dėl Dėl generalinės sekretorės Gražinos Jevgrafvienės, pirmininko Romualdo Konstantino Dobrovolskio elgesio, atšaukimo iš einamų pareigų bei pašalinimo iš narių“, nepasirodė kviesta Raudonojo Kryžiaus generalinė sekretorė G. Jevgrafovienė ir pirmininkas R. K. Dobrovolskis, žodžiu pareikšdami, jog jie neketina pasisakyti dėl savo poelgių prieš Raudonojo Kryžiaus narius, nes jų manymu, jie yra Raudonojo Kryžiaus vadovai, o Raudonojo Kryžiaus nariai veikia savanoriškais pagrindais, todėl Raudonojo Kryžiaus nariai neturi reikšti pretenzijų dėl jų veiklos.

Pastebėtina, jog pagal LR Asociacijų įstatymo ir Raudonojo Kryžiaus įstatų nuostatas, Raudonojo Kryžiaus nariai priima sprendimus Raudonojo Kryžiaus veiklos ir kitais klausimas, jog Raudonojo Kryžiaus pirmininkas R. K. Dobrovolskis ir generalinė sekretorė G. Jevgrafovienė atskaitingi Raudonam Kryžiui ir jos nariams, kurie (nariai) veikia savanoriškais pagrindais, už kurią (veiklą) nariai negauna atliginimo. Tačiau Raudonojo Kryžiaus generalinė sekretorė G. Jevgrafovienė gauna atlyginimą – 5.320,00 Lt, todėl Raudonojo Kryžiaus pirmininkas R. K. Dobrovolskis ir generalinė sekretorė G. Jevgrafovienė turi elgtis nekvailai, nearogantiškai, padoriai ir gerbti kiekvieną žmogų ir juo labiau Raudonojo Kryžiaus narį, kuris veikia savanoriškais pagrindais, vykdyti Raudonojo Kryžiaus narių sprendimus, laikytis LR Asociacijų įstatymo ir Raudonojo Kryžiaus įstatus.

Raudonojo Kryžiaus Kauno skyriaus valdyba, atsižvelgdama į esamas aplinkybes dėl Raudonojo Kryžiaus pirmininko R. K. Dobrovolskio ir generalinės sekretorės G. Jevgrafovienės veiksmų, vienbalsiai nutarė atšaukti R. K. Dobrovolskį ir G. Jevgrafovienę iš visų einamų Raudonajame Kryžiuje pareigų, pašalinti iš Raudonojo Kryžiaus narių (R. K. Dobrovolskį pašalinti iš Raudonojo Kryžiaus narių ir atšauti iš Raudonojo Kryžiaus pirmininko, vyriausiosios valdybos pareigų, G. Jevgrafovofienę pašalinti iš Raudonojo Kryžiaus narių ir atšaukti iš Raudonojo Kryžiaus generalinės sekretorės pareigų).

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą