2010 m. balandžio 14 d., trečiadienis

„Raudonojo Kryžiaus humanizmas“


Henry Dunant (gimęs gegužės 8 d.) kartu su kitais žymiais Ženevos žmonėmis 1863 m. įkūrė Raudonąjį Kryžių. Visas pasaulis gegužės 8 dieną mini Raudonojo Kryžiaus dieną. Lietuvos Raudonąjį Kryžių 1919 sausio 12 d. Kaune įkūrė Rokas Šliūpas.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno komitetas (toliau – Kauno komitetas) gegužės 7 dieną, 13 val. Kauno miesto savivaldybėje, organizuoja Raudonojo Kryžiaus minėjimą.
Kauno komitetas Raudonojo Kryžiaus minėjimą įsivaizduoja taip, kad per minėjimą butų ir įvairiausių žmonių prisiminimai, kalbos apie Raudonąjį Kryžių ir jo svarbą mūsų šiuolaikiniame gyvenime, bei paskelbta akcijos, kurią nuo rytojaus iki balandžio 30 d. organizuojama, rezultatai ir įteiktos padėkos akcijos dalyviams.
Akcijos „Raudonojo Kryžiaus humanizmas“ tikslas skatinti ugdymo įstaigų bendruomenę tarpusavio pagalbą esantiems šalimais žmonėms aukojant maistą (sausą davinį) ir vitaminus ar pinigėlius vitaminams pirkti. Maistas ir vitaminai bus skiriami ugdymo įstaigų (mokyklų) moksleiviams sunkiai gyvenantiems. Manome, kad jaunam organizmui, kuris jaučia maisto nepriteklių, labai svarbu gauti maistą ir vitaminų. 

Akcijos koordinatorius asociacija "Idėja Kaunui".
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu ar joms grasina žmonės ar gamta.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą