2010 m. sausio 8 d., penktadienis

NEEILINĖ LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS KAUNO KOMITETO KONFERENCIJA

Pagal Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (toliau – LRKD) įstatų 10.5.4. punktą „neeilinis susirinkimas (konferencija) šaukiamas komiteto valdybos iniciatyva arba pareikalavus ¼ Draugijos narių, įtrauktų į komiteto narių sąrašą, arba vyriausiosios valdybos sprendimu.“ Šaukiama konferencija pareikalavus ¼ LRKD Kauno komiteto narių, įtrauktų į LRKD Kauno komiteto narių sąrašą. 

Sausio 10 dieną 13 valandą, adresu Laisvės alėja 48-3, Kaunas, vyks LRKD Kauno komiteto konferencija. 

Konferencijos darbotvarkė: 
13:00-13:15 LRKD Kauno komiteto Pirmininkės sveikinimo žodis bei darbotvarkės patvirtinimas. 
13:15-13:30 LRKD Kauno komiteto Valdybos narių sveikinimo žodis. 
13:30-13:40 LRKD Kauno komiteto Pirmininko ir Valdybos narių atšaukimas klausimas. 
13:40-13:50 Kauno komiteto Valdybos sudėties, balsavimo biuletenio, balsų skaičiavimo komisijos sudėties tvirtinimas. 
13:50-14:10 LRKD Kauno komiteto narių kandidatūros iškėlimas ar išsikėlimas į LRKD Kauno komiteto Pirmininko ir Valdybos narių postus. 
14:10-14:20 LRKD Kauno komiteto Pirmininko ir Valdybos narių rinkimai. 
14:20-14:30 Balsų skaičiavimas. 
14:30-14:40 Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko pranešimas apie balsavimo įvykimą, jei laikomi teisėti rinkimai, tai paskelbiama LRKD Kauno komiteto Pirmininko ir Valdybos narių sudėtis. 
14:40-14:50 LRKD Kauno komiteto Pirmininko pavaduotojo rinkimai. 
14:50-15:00 LRKD Kauno komiteto Pirmininko, Pavaduotojo žodis. 
15:00-15:10 Delegatų išrinkimas į LRKD Suvažiavimą. 
15:10-15:40 LRKD Kauno komiteto ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. 
15:40 Kiti klausimai.

LRKD Kauno komiteto sekretorius