2010 m. gruodžio 5 d., sekmadienis

TARPTAUTINĖ SAVANORIŲ DIENARaudonasis Kryžius propaguoja humanitarinę teisę ir humanizmo idėją.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (toliau – Draugija) – viena didžiausių tarptautinių humanitarinių savanoriškų organizacijų veikianti Lietuvoje nuo 1919 m. sausio 12 d. (įkurta Kaune), o pasaulyje nuo 1863 metų.

Gruodžio 5 d. visas pasaulis mini TARPTAUTINĘ SAVANORIŲ DIENĄ, kuri savanoriams tapo profesine (nes savanoriai labai didžiuojasi būdami savanoriais) švente. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyrius nariai minint šią dieną, susirinko pabūti kartų, pasidalinti įspūdžiais savanoriaujant, gerdami puodelį arbatos.

Sveikiname visus su tarptautine savanorio diena.

Ačiū Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus nariams ir partneriams, rėmėjams, globėjams, draugams už pagalbą vykdant savanorišką veiklą propaguojant humaniškumo idėjas.

Draugijos Kauno skyrius padeda sunkiai besiverčiantiems žmonėms, socialinėje atskirtyje esantiems vaikams, slaugo vienišus, sergančius pagyvenusius žmones, supažindina su humanitarine teise bei skatina humanizmą.

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio narių judėjimo tikslas ginti žmogaus gyvybę ir orumą visame pasaulyje kartu propaguojant ilgalaikę taiką. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio nariai, tai tie nariai, kurie skatinami gilaus vidinio poreikio padėti kitiems nesitikint materialinės naudos sau. Judėjimas paremtas humanistiniais principais ir pripažinta tarptautinės teisės ir papročių. Šis unikalus tinklas jungia visų pasaulio šalių žmones, kurie jaučia pareigą užkirsti kelią kančioms ir jas palengvinti, žmonės, kurie yra pasirengę ginti žmogaus gyvybę ir orumą. Nesvarbu kieno, nesvarbu kur, nesvarbu kada. Nepaisoma jokių politinių, rasinių, religinių, seksualinės orientacijos ar ideologinių skirtumų. Jokioms pažiūroms neteikiama pirmenybė. Nė vienas asmuo nelaikomas pranašesniu už kitus. Jokia įtaka ar spaudimas nepakeis šios nuostatos. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra daugiau nei sąjunga ar istorinė institucija, jis yra pasaulinis idėjinis įsikūnijimas. Idėjos, kad žmogaus gyvybė ir orumas yra vertybės, kurias reikia gerbti ir ginti nuo sunaikinimo, nesvarbu ar joms grasina žmonės ar gamta.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą