2010 m. gegužės 10 d., pirmadienis

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui


TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA


,,Policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant žalingų įpročių prevenciją bei užkardant vaikų ir jaunimo nusikalstamumą”


2010 m. gegužės 10 d.

Lietuvos Respublikos Seimas, III rūmai, Konferencijų salė

Gedimino pr. 53, Vilnius


Lietuvoje gana didelis dėmesys skiriamas bausmėms, tačiau pamirštama, kad nuo jų griežtumo ar taikymo dažnumo, nusikalstamumo lygis valstybėje nemažėja. Valstybėje vis dar trūksta dėmesio prevencijai. Vaikų, visuomenės saugumo užtikrinimas ir nusikalstamumo mažinimas – problema, kurios sprendime itin didelis vaidmuo tenka policijai, tačiau, siekiant veiksmingų pokyčių, būtinas valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei visuomenės bendradarbiavimas.


Pagrindinė tarptautinės konferencijos idėja – pasidalinti gerąja patirtimi nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos srityje tarptautiniu lygiu, susipažinti su Lietuvos ir užsienio valstybių specialistų patirtimi organizuojant nusikaltimų prevencijos projektus, naudojant juos kaip įrankį prevencijai stiprinti ir įtraukiant į šį procesą kuo daugiau aktyvių visuomenės narių.


KONFERENCIJOS PARTNERIAI:


Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Asociacija „Mentor Lietuva“


Programa


9:00 – 12:00 Pirmasis plenarinis posėdis

Moderuoja: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė

Raimundas Kalesnykas, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto dekanas, Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras, docentas


9:15 – 9:35 Sveikinimo žodis

Edita Žiobienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė

Raimundas Palaitis, vidaus reikalų ministras

Gintautas Babravičius, Vilniaus miesto mero pavaduotojas


9:35 – 9:50 Kęstutis Lančinskas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas. „Policijos vaidmuo vykdant nepilnamečių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją“


9:50 – 10:05 Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė. „Valstybės politika alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos srityje“


10:05 – 10:25 Tatjana Černiavskienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė, Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui iniciatorė ir koordinatorė

Jolanta Zaviša, Vilniaus apskrities antrojo policijos komisariato Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė, Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui Grigiškių padalinio koordinatorė „Sėkmingo policijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo rezultatai“


10:25 – 10:40 Jochen Barckmann, Flensburgo miesto vicemeras (Vokietijos Federacinė Respublika), Projekto „Sporto piratai“ pristatymas


10:40 – 10:55 Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinių mokslų daktaras, profesorius, Kriminologijos studijų centro vadovas „Nusižengę vaikai: kas kaltas ir ką daryti?“


10:55 – 11:10 Nelli Duryan, Armėnijos policijos Nepilnamečių reikalų skyriaus viršininkė, Vyriausiosios nusikaltimų tyrimo valdybos 3 – ojo skyriaus viršininko pavaduotoja, policijos pulkininkė (Armėnija) Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija pagal „Zang“ projektą”


11:10 – 11:25 Michele Collins, Amerikos ambasados Vilniuje pareigūnė regioninio saugumo reikalams (JAV) „JAV nusikalstamumas, jaunimas, policija, prevencija“


11:25 – 11:40 Svetlana Justickaja, Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja. Tyrimo „Nusikaltimų prevencijos programų (projektų) veiksmingumo užtikrinimo problemos Lietuvoje“ pirminių rezultatų pristatymas


11:40 – 11:55 Juana Maria Cuezva, Ispanijos policijos atašė Baltijos šalyse (Ispanija) „Vaikų ir jaunimo nusikalstamumas“


11:55 – 12:00 Video filmas apie VšĮ Vilniaus policijos klubo veiklą. Kino studiją lankančių klubo narių darbų pristatymas.


12:00 – 12:45 Pertrauka


12:45 – 14:45 Antrasis plenarinis posėdis

Moderuoja: Vincė Vaidevutė Margevičienė, Seimo narė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė

Aleksandras Dobryninas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinių mokslų daktaras, profesorius, Kriminologijos studijų centro vadovas


12:45 – 13:00 Raimundas Kalesnykas, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakulteto dekanas, Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras, docentas „Vaikų ir jaunimo gyvenimo stilius: nuo žalingų įpročių link prevencijos“


13:00 – 13:15 Sergej Gud, įgaliotasis Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos atstovas Baltarusijos ambasadoje, patarėjas (Baltarusija) „Baltarusijos vidaus reikalų sistemos institucijų bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis, vykdant nepilnamečių teisės pažeidimų prevenciją“

13.15 – 13:30 Danutė Mikolaitienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkė Gerų iniciatyvų pavyzdys projekte „Gėrio žingsniai“


13:30 – 13:45 Anton Pshenichniy, Norvegijos „Gelbėkit vaikus“ Rusijoje vyriausiasis programų koordinatorius (Rusija) „Norvegijos „Gelbėkit vaikus“ Rusijoje patirtis darbo su vaikais, esančiais sunkiose gyvenimo situacijose“


13:45 – 14:00 Arman Danielyan, NVO Pilietinės visuomenės instituto direktorius (Armėnija) „Nepilnamečiai uždarose institucijose: Armėnijos apžvalga“


14:00 – 14:15 Evaldas Visockas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius. „Nusikalstantys nepilnamečiai. Problemos sprendimas Lietuvoje“


14:15 – 14:30 Stefanie Feldmann Olufssson, Tarptautinės asociacijos Mentor projektų vadovė ir konsultantė (Švedija) „Mentor: bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią narkotikų vartojimui“


14:30 – 14:45 Ida Haisma, Olandijos nusikalstamumo prevencijos ir bendruomenės saugumo centro direktorė (Olandija) Nusikalstamumo prevencijos metodai“ (ypatingą dėmesį skiriant viešojo ir privataus sektorių partnerystei)


14:45 – 15:00 Konferencijos apibendrinimas. Uždarymas.Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo LRKD Kauno komiteto atstovas Henrikas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą